Mocca

Expertisecentrum Cultuuronderwijs
Advies en begeleiding

Periode:  2012-2015

Verbeeldend leren

 

De opdracht

Expertisecentrum Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. Tussen 2012 en 2015 hebben ze mij gevraagd om een stevig raamwerk te ontwikkelen, als deskundige op het gebied van beeldend onderwijs. Bij dit project werkte in regelmatig samen met basisscholen en lokale cultuuraanbieders.

De opdracht bestond uit het ontwikkelen en verbeteren van leerlijnen voor beeldend onderwijs. Daarvoor begeleidde ik leerkrachten en cultuurcoördinatoren, werkte ik samen met directies en vakdocenten en ondersteunde ik bij de samenwerking met culturele instellingen in de buurt.

 

Aandachtsgebieden & invulling

Beeldend onderwijs via een leerlijn inzetten, zodat kinderen, net als voor taal en rekenen op school, op een goede opgebouwde en doordachte manier hierin les kunnen krijgen. In deze maatwerkoplossing is de visie en werkwijze van een school opgenomen.

 

Doel

Kinderen uitdagen om hun visueel verbeeldend vermogen te ontwikkelen. Doelgericht beeldend onderwijs levert een inspirerende en krachtige bijdrage aan de ‘beeldwijsheid’ van kinderen. Doordat zij bewust naar de wereld leren kijken, staan zij ook bewuster in de wereld.

 

Doelgroep

Basisschoolleerlingen

 

Over de opdrachtgever

Mocca verbindt kinderen en cultuur. Het expertisecentrum brengt scholen en het culturele veld samen en zorgt voor cultuuronderwijs voor alle Amsterdamse kinderen. Zo kunnen kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en opgroeien met dans, theater, musea, muziek en kunsten.

Naar de website van Mocca.

Terug